Sad Janka Kráľa

V lete cvičíme v Sade Janka Kráľa.
Joga je v utorok a vo štvrtok o 17:30, cvičíme medzi námestíčkom a altánkom približne v strede na veľkej lúke.
Približne podľa tejto mapky: tu cvičíme.
Joga je zadarmo a prináša vám ju Mladá Petržalka.