Zmena rozvrhu - letný režim

05.04.2011 11:32

Keďže prišlo leto a naše aktivity sa viac presúvajú von do prírody, tak nedeľná joga sa ruší - v prípade záujmu budeme cvičiť vonku :)

OM

—————

Späť