Všeobecná štruktúra hodiny

Úvod patrí krátkemu zvnútorneniu. Uvedomenie si zmyslov, "prepnutie" z bežného života na cvičenie.

Občas na začiatku sa venujeme očnej joge. Oči sú veľmi dôležité, málokto si vie predstaviť, že ráno vstane a tma.. A aj preto venujeme očiam aspoň pár cvikov na posilnenie a uvolnenie svalov okolo očí, precvičíme periférne videnie a samozrejme zaostrovanie.

Potom nasleduje krátka pranajáma a rozcvička. Pranajáma rozprúdi energiu a zohreje telo zvnútra, rozvička rozhýbe kĺby a chrbticu, prekrví ich a pripraví na cvičenie.

Začiatok cvičenia je často venovaný rovnovážnym pozíciám.

Jadro hodiny je zvyčajne Pozdrav Slnku, do ktorého sú vkladané rôzne ásany alebo celé sekvencie ásan. Intenzita Pozdravu (počet opakovaní aj náročnosť) sa mení podľa hlavnej témy hodiny. Táto časť je vždy zameraná na konkrétnu oblasť, ale vždy sa snažím precvičiť celé telo. Hlavné témy bývajú: posilnenie celého tela, chrbát, brucho, ramená, bedrá, záklony, rovnovážne pozície, pozície na rukách, obrátené pozície..

Veľmi dôležité je Centrum sily - brucho, pravidelne v závere hodiny spevňujeme brušné svaly.

Zvyčajne zaraďujem do hodiny nejaké krije, napr. Agnisáru a občas cvičíme aj pokročilejšiu pranajámu, napr. Nádi Šodhana.

Hodina býva spravidla zakončená relaxáciou v Šavásane a potom býva nepovinná krátka meditácia.

Viac informácií o lekciách jogy nájdete tu.